De VBN (Vereniging Bewegwijzering Nederland) werd opgericht in 1993. Doel van de vereniging is het bieden van platform aan professionals op het gebied van de bewegwijzering.

Het platform dient voor:

  • Het evalueren van kwaliteitsstandaards voor producten en diensten in de sector.
  • Het genereren van ideeën voor doorontwikkeling en verbetering.
  • Sociale contacten tussen professionals in de sector.
  • Presentatie aan opdrachtgevers, potentiele opdrachtgevers en alle andere belangstellenden van de binnen de sector geldende standaards alsmede lopende c.q. afgeronde opdrachten en case-studies.
  • Representatie van (de belangen van) de sector naar overheden, maatschappelijke organisaties en groepen waarin (potentiele) opdrachtgevers zijn verenigd.

De sector Bewegwijzering omvat een fors aantal specialismes. Onderscheiden worden:

  • Consultants, die inventariseren en adviseren
  • Ontwerpers, die zich richten op de inhoudelijke en/of materiële planvorming
  • Designers/vormgevers, met focus op de bepalende beeldelementen
  • Producenten/leveranciers, die de adviezen en ontwerpen van bovengenoemden materialiseren


Voor meer informatie en/of vragen neem gerust contact met ons op.