Campus Leerpark Dordrecht

 

Begin 2016 raakte 2D3D Design betrokken bij Leerpark Dordrecht op verzoek van de Gemeente Dordrecht. Er werd 2D3D gevraagd mee te denken aan een methode/systeem voor bewegwijzering voor de campus ten behoeve van voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer door middel van bussen maken Leerpark Dordrecht goed bereikbaar.Daarnaast was er een sterke behoefte om de visuele identiteit van Leerpark Dordrecht te versterken.

 

2D3D Design heeft in nauw overleg met de gemeente en de gebruikers een oriëntatiesysteem ontwikkeld. Dit bestaat uit witte zuilen van 180 x 60 x 10 cm waarop een overzichtskaart is weergegeven met daarbij een detailkaart waarop wordt aangegeven waar je je bevindt.

 

Een heldere legenda geeft weer welke instellingen en bedrijven er gevestigd zijn op Leerpark Dordrercht. Gekoppeld met een eenvoudige nummering die correspondeert met de nummering op de kaart completeert die het systeem.De kaarten zijn vereenvoudigd en gestileerd. De gekozen kleuren zijn geïnspireerd op het kleurenpalet van de huisstijl van Leerpark Dordrecht.

 

De zuilen zijn geplaatst bij bushaltes en kruispunten waar een keuze voor een route kan worden gemaakt. Bij de belangrijkste toegang van Leerpark Dordrecht is een groter object geplaatst. Een tweezijdig paneel van 180 x 180 cm op houten palen.

 

Contactpersoon: Matt van Santvoord

2D3D Design

Ontwerperscoöperatie

Han Stijkelplein 14
2597 NS Den Haag

+31 654387175

matt.van.santvoord@2d3d.nl

www.2d3d.nl