Utilitaire bewegwijzering

 

Utilitaire bewegwijzering dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Nationale Bewegwijzeringsdienst is het wettelijk aangewezen orgaan om bewegwijzeringsplannen te toetsen en data te beheren.

 

Onder utilitaire bewegwijzering vallen de volgende objecten:

 • Fietswegwijzers
 • Paddenstoelen t.b.v. fietsverkeer
 • Handwegwijzers groot en klein
 • Portaalborden
 • Hoge en lage bermborden
 • Lichtwegwijzers

 

Wegbeheerders dienen er voor te zorgen dat alle objecten in goede conditie is en met de juiste coördinaten zijn geregistreerd bij de NBd.

POL geeft wegbeheerders inzicht en helpt wegbeheerders bij deze taak.

Aan de hand van ons stappenplan zorgen we ervoor dat de utilitaire bewegwijzering voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Werkwijze

 1. Schouwen
  Visuele controle van conditie, functionaliteit en aanwezigheid
  Gegevens databank vergelijken met de werkelijkheid
 2. Uitgebreide rapportage met bevindingen en aanbevelingen
 3. NBd databank
  Ontbrekende gegevens voor de databank van de NBd worden in een “uitwisselbaar document voor derden” aangegeven
 4. Begroting
  Aan de hand van de reportage bepaald de wegbeheerder in overleg met POL welke werkzaamheden hij wil laten uitvoeren. Hiervoor wordt een begroting opgesteld.
 5. Uitvoering
  Als de opdrachtgever heeft bepaald welke werkzaamheden worden uitgevoerd start POL met de productie en planning van de werkzaamheden. De servicedienst wegbeheer voert alle noodzakelijke werkzaamheden uit om de geconstateerde afwijkingen te corrigeren.

 

Contactpersoon: Ruud van den Bree

POL Heteren BV

Poort van Midden Gelderland rood 15
6666 LS Heteren

+31 26 4790111

info@pol.nl

www.pol.nl/