Projecten voor de Provincie Drenthe

Project:            Leveren en plaatsen van bewegwijzering langs de N34, ter hoogte van de aansluiting Klijndijk

Project:            Leveren en plaatsen van bewegwijzering langs de N391, ter hoogte van de aansluiting Emmerschans met de Rondweg Emmen.

 

Van Rens Bewegwijzering is in maart van dit jaar uitgenodigd om in te schrijven op twee meervoudige onderhandse aanbestedingen van de Provincie Drenthe. Het gaat om projecten ter hoogte van Klijndijk en Emmen.

Het betreft het verwijderen, aanpassen en nieuw leveren op een zestal kruispunten van de bewegwijzering inclusief ondersteuningsconstructies zoals bewegwijzeringsmasten, lichtwegwijzermasten, fundaties, bewegwijzeringspanelen, lichtwegwijzerarmen en verkeersmaatregelen.

Beide werken hebben een totale omvang van ongeveer € 150.000,--.

De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met twee civiele aannemers. Deze twee aannemers zullen de civiele werkzaamheden uitvoeren voor de Provincie Drenthe.

Wij zullen de uitvoering van deze werkzaamheden dan ook oppakken in nauwe samenwerking met onze Van Rens collega’s in Hoogeveen, zodat wij ook gebruik kunnen maken van de beschikbare lokale kennis en kunde vanuit deze vestiging.