Dierenbescherming

Samen met de Dierenbescherming werken wij aan het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de locaties van de Dierenbescherming. Dit doen wij door het aanpassen van de huidige bebording en/of het plaatsten van nieuwe bebording en folies. Hierbij staat het logo en de fotografie van dieren centraal.